Notár Nové Zámky - JUDr. Marta Botková - notársky úrad
Kontaktujte notársky úrad 035/640 06 28

Notár v Nových Zámkoch - JUDr. Marta Botková

Notárska kancelária JUDr. Marty Botkovej predchádza právnym sporom - obhajuje a háji právo a spravodlivosť. Sídlime v centre Nových Zámkov.

Adresa: Björnsonova 2, 940 54 Nové Zámky
Tel. číslo: 035/640 06 28
E-mail: marta.botkova@notar.sk

Činnosť notára

Do notárskeho úradu je notár menovaný ministrom spravodlivosti. Je to fyzická osoba poverená štátom k vykonávaniu notárskej činnosti, ako aj absolvent právnickej fakulty, ktorý má prax v notárskej kancelárii najmenej 5 rokov. Aby notár mohol vykonávať túto prácu, musí zložiť náročné skúšky. Jeho činnosť spočíva najmä v spisovaní verejných listín a iných listín, prijímanie závetov, notárskych zápisníc, poskytuje aj právne rady, vykonáva správu majetku, overovanie listín a osvedčovaní podpisov a veľa ďalších činností.

Kontaktujte notárku

Notárska kancelária JUDr. Marty Botkovej je Vám k dispozícii vždy v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16.00 hod. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Služby notárskeho úradu

 • spisovanie notárskych zápisníc
 • prevod nehnuteľnosti
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zároveň s tým spojené podávanie oznámenia o zamýšľanom prevode
 • podávanie návrhov na vklad vlastníckeho práva na správu katastra elektronickou formou
 • osvedčovanie právne významných skutočností (napr. vydržanie vlastníckeho práva, priebeh dobrovoľných dražieb)
 • zakladanie obchodných spoločností
 • spisovanie zmien v založených spoločnostiach a zároveň s tým spojené podávanie návrhov na zápis elektronickou formou do obchodného registra
 • spisovanie exekučných titulov
 • osvedčovanie podpisov, odpisov listín
 • vydávanie výpisov z obchodného registra online
 • registrácia záložných práv
 • spisovanie návrhov, listín a vydávanie iných listín
 • prijímanie do notárskej úschovy
 • registrácia prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane
 • spisovanie závetov a listín o vydedení
 • vyžiadanie živností zo živnostenského odboru elektronickou formou.